Skip to main content

Politika privatnosti
Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

 

Kako bismo Vas na transparentan i razumljv način obavestili o obradi Vaših podataka o ličnosti prilikom korišćenja našeg internet sajta www.kinggold.rs, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: „ZZPL“), sačinili smo ovu Politiku privatnosti, koja se nalazi u nastavku.

 • pristupajate sajtu na adresi www.kinggold.rs (u daljem tekstu: „Sajt”),
 • pošaljete upit putem Sajta,
 • koriste usluge kupovine investicionog zlata preko Sajta,
 • prijavite se za naš Newsletter.

Šta su podaci o ličnosti?

Podaci o ličnosti su svi podaci koji se neposredno odnose na Vas kao fizičko lice kao, i to: Vaše ime, prezime, adresa elektronske pošte, kontakt telefon, JMBG (odnosno, broj pasoša ako za strano fizičko lice), adresa iz lične karte, adresa isporuke ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte.

 

Ko je rukovalac podataka?

Privredno društvo KING DOK DOO Beograd, Bulevar Kralja Aleksandra 60, Beograd, matični broj 21782939, PIB: 112986341, koga zastupa direktor Marija Nikolić (u daljem tekstu: „KING DOK DOO“), rukuje vašim podacima, tačnije prikuplja ih, razvrstava, sistematizuje i vrši druge aktivnosti njihove obrade u skladu sa ZZPL.

Zaposleni u KING DOK DOO su odgovorni i postupaju u skladu sa načelima zaštite podataka o ličnosti propisanim ZZPL. Obavezujemo se da prikupljene podatke koristimo samo u dozvoljene svrhe i da ih ne prosleđujemo trećim licima. Pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni.

 

Koje podatke o ličnosti prikupljamo i kako ih štitimo?

Vaši lični podaci se prikupljaju samo ako ove informacije date dobrovoljno, prilikom otvaranja korisničkog naloga, prilikom posete Sajta i postavljanja upita, zaključenja ili ispunjenja ugovora o kupovini investicionog zlata na Sajtu, i prijave za naš Newsletter.

Kako biste obavili kupovinu u našoj internet prodavnici, KING DOK DOO prikuplja i obrađuje vaše: ime, prezime, adresu elektronske pošte, kontakt telefon, JMBG (odnosno, broj pasoša ako ste strano fizičko lice), adresu iz lične karte, adresa isporuke ukoliko se razlikuje od adrese iz lične karte. Navedeni podaci su neophodni za zaključenje ugovora o prodaji na daljinu, kreiranje predračuna ili radi ispunjenja obaveza iz ugovora o prodaji – realizaciji isporuke, naplate i prijema robe.

Date podatke unosite sami kada odaberete da postanete registrovan korisnik.

Prilikom korišćenja Sajta internet pretraživač koji koristite može prikupljati i na naš server poslati sledeće anonimne podatke posetilaca kao što su: trajanje posete sajtu, stranice koje posećujete na našem sajtu, tip pretraživača koji koristite, tip uređaja koji koristite, zemlju i grad iz kojih dolazite, referentnu stranicu sa koje dolazite (ako postoji), ime vašeg internet provajdera, IP adresu uređaja sa kojeg je poslat upit. Ovo nije potpuna i sveobuhvatna lista anonimnih podataka koje sakupljamo, lista se bazira na karakteristikama i mogućnostima analitičkih softvera od strane trećih lica koje koristimo. Podaci se čuvaju privremeno dok je posetilac na našoj stranici, a zatim se automatski brišu.

Za prenos i skladištenje ličnih podataka koriste se procedure šifrovanja i sistemi kontrole pristupa najnovije generacije kako bi se na najbolji mogući način zaštitili od neovlašćenog pristupa.

Takođe, registrovani korisnici mogu odabrati da na adresu svoje elektronske pošte primaju marketinške poruke KING GOLD DOO-a (slanje detalja o specijalnim ponudama, slanje periodičnih info biltena i/ili drugog marketinškog materijala).

Podatke o posetiocima našeg sajta koristimo za unapređivanje naših usluga i u svrhe vođenja statistike.

 

Svrha i pravni osnov obrade podataka o ličnosti

Vaši lični podaci će biti prosleđeni trećim licima samo ako je to neophodno u svrhu izvršenja ugovora, odnosno radi realizacije kupovine investicionog zlata na Sajtu, ili ako ste prethodno dali saglasnost. Takođe, nadležni državni organi, poreske institucije i sudovi mogu zatražiti zakonom ovlašćeni pristup podacima o ličnosti koje je prikupio KING DOK DOO.

KING DOK DOO može podeliti prikupljene podatke sa pouzdanim trećim stranama sa kojima ima potpisan ugovor o pružanju usluga, kao što su pužaoci IT usluga, kurirske službe, knjigovodstvo, pravni savetnici, eksterni revizori i dr., pod uslovom primene odgovarajućih mera zaštite.

U pojedinim slučajevima možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti, odnosno da ih prenosimo u druge države u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima. Kada to činimo, prenosimo Vaše podatke na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja obezbeđuje adekvatan nivo zaštite u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije. Pristup će biti dozvoljen samo ograničenom broju lica odnosno ovlašćenim osobama isključivo za održavanje funkcionalnosti servera.

 

Koliko dugo se čuvaju vaši podaci o ličnosti

U skladu sa rokovima koje propisuje zakon i vašom saglasnosti, KING DOK DOO čuva vaše podatke u ograničenom periodu i trajno ih briše u najkraćem razumnom roku nakon što je svrha obrade ispunjena.

Vaše podatke o ličnosti ne čuvamo duže od onog vremena koje je neophodno da bi se realizovala svrha zbog koje su oni prikupljeni, odnosno ne duže od vremena za koje imamo Vašu saglasnost.

 

Vaša prava

Kao lice čije lične podatke prikupljamo, imate sledeća prava:

 • pravo da budete informisani o prikupljanju i obradi Vaših ličnih podataka,
 • pravo pristupa podacima koje smo prikupili o Vama,
 • pravo na ispravu ličnih podataka, u slučaju nepotpunosti ili netačnosti,
 • pravo na zaborav, tj. pravo da tražite da lični podaci koje imamo o Vama budu obrisani,
 • pravo na opoziv pristanka za obradu ličnih podataka, kada je pristanak osnov za obradu,
 • pravo suprotstavljanja obradi ličnih podataka,
 • pravo da uložite prigovor u pogledu obrade Vaših podataka u određenu svrhu,

Pored navedenih prava, ZZPL i drugi relevantni zakoni propisuju i vaša druga prava.

Imate mogućnost u svakom trenutku da obrišete svoj registrovani korisnički nalog, slanjem pisanog obaveštenja na našu e-mail adresu.

Vašu saglasnost za prijem marketinških poruka možete da opozovete u svakom trenutku. Link za odjavu možete naći na kraju svakog biltena.

Na raspolaganju smo vam za dodatne informacije o vašim pravima ili ukoliko imate saznanja ili sumnju o narušavanju privatnosti ili sigurnosti, molimo Vas da nas kontaktirate i možete nam pisati na našu adresu elektronske pošte: kingdok@gmail.com. Takođe, imate pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti na adresu Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd, telefon: +381 11 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.

 

Šta su kolačići (cookies)?

Kolačići su male datoteke koje se privremeno ili trajno čuvaju u računaru, a koje najčešće prikuplja vaš internet pretraživač kada posetite određenu internet stranicu. Ovi podaci omogućavaju praćenje i analizu ponašanja posetioca internet stranice. Podaci prikupljeni kolačićima su u najvećem broju slučajeva anonimni i ne mogu se povezati sa vašim identitetom. Ovi podaci ne sadrže viruse i ne oštećuju računar.

 

Obaveštenje o korišćenju kolačića (cookies)

KING DOK DOO, putem svog Sajta obrađuje i koristi Kolačiće (Cookies), a u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama. Uz pomoć Kolačića nastojimo da poboljšamo performanse Sajta i omogućimo bolje korisničko iskustvo za posetioce i potencijalne kupce.

Kolačići koje KING DOK DOO koristi obuhvataju Kolačiće neophodne za funkcionisanje internet stranice, Funkcionalne kolačiće, Statističke kolačiće, Kolačiće učinka i Marketinške kolačiće.

KING DOK DOO prikuplja vaše podatke uspomoć Kolačića u okviru Google Analytics paketa usluga koje pruža privredno društvo Google Inc („Google“). Google Analytics usluge pomažu nam da poboljšamo našu internet prodavnicu i da bolje razumemo potrebe naših kupaca i posetilaca naše internet prodavnice. Korišćenjem naše internet stranice, pristajete na obradu podataka o vama od strane Google-a.

Google Inc. će koristiti ove informacije u svrhu procena korišćenja sajta od strane posetilaca, sastavljanje izveštaja o aktivnostima web-sajta i pružanje drugih usluga u vezi sa aktivnostima web-sajta i korišćenjem interneta. Google Inc. ima pravo da vaše podatke skladišti i obrađuje u Sjedinjenim Američkim Državama i da ih prenese trećim licima, u skladu sa ugovornom obavezom ili zakonom.

Kolačiće možete obrisati ili sprečiti njihovu instalaciju putem promene podešavanja u vašem internet pretraživaču (Edge, Internet Explorer, Firefox, Chrome, Opera itd.). Imajte u vidu da uklanjanje određenih Funkcionalnih ili Kolačića neophodnih za funkcionisanje stranice mogu da umanje performanse internet stranice usled suženog obima funkcija.

Detaljnije informacije o kolačićima i koracima koje možete preduzeti za zaštitu svoje privatnosti na Internetu, možete pronaći na sledećim linkovima:

 

Saglasnost sa obradom

Zadržavamo pravo da ažuriramo ovu Politiku privatnosti u cilju praćenja izmena u zakonodavstvu i tehničkih inovacija.

Ukoliko niste saglasni sa našom Politikom privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete da koristite Sajt i da se odjavite sa našeg Newslettera.

KING DOK DOO se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog u ovoj Politici privatnosti, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani. Smatra se da ste prihvatili obradu podatka o ličnosti, kako je navedena u ovom Obaveštenju, klikom na označeno polje „Saglasan sam“ koje se odnosi na prihvatanje pravila privatnosti i kolačića.

Oktobar 2023. godine

Call Now Button